Reklamace


Postup při reklamaci nebo vrácení zboží
 
Zboží zašlete poštou na níže uvedenou reklamační adresu, a to řádně zabalené v obalu, který zabraňuje jeho poničení. Zboží zašlete včetně kopie faktury a uveďte, zda se jedná o reklamaci či vrácení zboží, a číslo účtu, na který mají být eventuelně zaslány peníze za vrácené zboží. Pokud se jedná o reklamaci, stručně prosím popište nedostatky zboží.
Za vrácené zboží, které bude i s doklady odesláno zpět nejpozději 14. den ode dne převzetí a nebude poškozené ani nebude jevit známky užívání, bude vrácena fakturovaná částka v plné výši (viz. též odstavec Vrácení a reklamace zboží). V takovém případě prosím pro urychlení uveďte číslo účtu.
O reklamovaném zboží rozhodneme v nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace. O výsledku reklamace Vás vyrozumíme emailem, nebude-li dohodnuto jinak. V případě oprávněné reklamace máte nárok požádat o úhradu nákladů na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží. Tyto náklady je nutno doložit.
Náklady na poštovné za vrácené zboží a neoprávněné reklamace hradí zákazník sám.
Nezasílejte nám prosím vrácené zboží na dobírku. Zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty.
 
Reklamace a vrácené zboží prosím zasílejte na adresu:
 
MOX NOX s.r.o.
Nám. Míru 35
Dolní Kounice
664 64 
Doprava zdarma